Dobro došli na stranice Dacia Crna Gora
OK

Gume

Provjerom trošenja guma osigurajte optimalno prianjanje vozila na putu.
Gume su jedini dio vozila koje su u stalnom kontaktu sa podlogom. Odgovorne su za prenošenje snage i ubrzavanje vozila te za sigurno zaustavljanje. Redovno pratite stanje guma na vašem vozilu da biste osigurali sigurnu vožnju.
  • Gume uvijek mijenjajte u paru (po dvije gume) da izbjegnete sve rizike.
  • Manje istrošene gume moraju se postaviti na zadnje točkove.
  • Provjeravajte pritisak u gumama jednom mjesečno i prije svakog dužeg putovanja i to na hladnim gumama.
  • Upozorenje: pri preniskom pritisku guma može puknuti. Odgovarajući pritisak gume naveden je sa unutrašnje strane vrata sa vozačeve strane.
  • Pobrinite se za pregled i ako je to potrebno, za podešavanje točkova.