Akcije i finansiranje

Finansiranje

Potpuno nov način finansiranja na crnogorskom tržištu

Alliance finansiranje

U saradnji sa Hipotekarnom bankom A.D. Podgorica
Bez učešća za iznose do 20.000 €.
Bez odlaska u banku – sve formalno-administrativne procedure obavljaju se u našim salonima u Podgorici i Radanovićima.
Za fizička lica sa stalnim zaposlenjem u kompanijama na A i A+ listi Hipotekarne Banke A.D. Podgorica.
Kamata 4,99%, period otplate do 60 mjeseci.
Obavezno kasko osiguranje za kompletan period finansiranja (otplaćuje se mjesečno zajedno sa ratom za kupovinu vozila).
Više informacija na 020/892-060 i 032/520-444.

Finansiranje putem leasinga

U saradnji sa S-Leasing d.o.o. Podgorica
Minimalno učešće 20%.
Kamata 4,99%, period otplate do 60 mjeseci.
Obavezno kasko osiguranje zakompletan period finansiranja.

Više informacija na 020/892-060 i032/520-444.

Uvijek smo vam na raspolaganju